શું તમે જાણો છો? કે કેમ મૃતદેહને સૂર્યાસ્ત પછી બાળવામાં નથી આવતા. જાણો વધુ..

દરેક ધર્મની મૃત્યુને લઈને પોતપોતાની અલગ અલગ રીત અને રિવાજો હોય છે. એક હિન્દી કહેવત અનુસાર…

1 જુલાઈથી બદલાઈ જશે SBIનો આ નિયમ, 42 કરોડ ગ્રાહકો પર પડશે અસર.

વર્તમાનમાં RBIના રેપો રેટના બદલાવ બાદ પણ SBI પોતાનીરીતે હોમ લોન પર વ્યાજ દરોમાં ઘટાડો કે…

શર્ટના કોલરમાં સંતાડીને આ યુવક લાવતો હતો ૩.૧૬ લાખનું સોનું, જાણો પછી…

કસ્ટમ વિભાગ દ્વારા સોમવારે એક વ્યક્તિની દેશમાં સોનું સ્મગલ કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ…

This millionaire girl is in the list of boyfriend. He will also give millions of rupees to his boyfriend, but this is the conditions.

If you do not get love, then life is incomplete. Yes, something similar happens with a…

He suddenly came into the room and threw his hand inside my clothes, pushed me to the table and …

Bangladesh beauty queen Marduda Akhtar has earned a lot of name in the fashion world. Matsuda…

The people of the village made PM Modi’s temple, devotees keep a nine-day vow

There are surprising incidents in India. Prime Minister Modi is known as the “devotees” of the…

Cyclone Fani: 3 Dead in Odisha, PM Says Have Released Relief Funds

Cyclone Fani which made landfall in Odisha in the early hours of Friday, 3 May, killed…

Can a blind person protest? Opponents Special Read …

It is hearty Patel that sometimes a young man has talked about the people of the…

These 11 items which are banned abroad for years, are sold in our country freely.

Is there a difference in the lives of people of a developed country and developing country?…