પુત્રની ક્રુરતા તો જુઓ, નાની એવી ભૂલના કારણે આપી માં-બાપને આવી સજા, જાણો વિશેષ

દીકરાએ મા-બાપને માર્યાઃ મંગળવારે થલતેજના 60 વર્ષના વૃદ્ધે તેના 23 વર્ષના દીકરા સામે શર્ટ ફાટી જવા…

શર્ટના કોલરમાં સંતાડીને આ યુવક લાવતો હતો ૩.૧૬ લાખનું સોનું, જાણો પછી…

કસ્ટમ વિભાગ દ્વારા સોમવારે એક વ્યક્તિની દેશમાં સોનું સ્મગલ કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ…

This millionaire girl is in the list of boyfriend. He will also give millions of rupees to his boyfriend, but this is the conditions.

If you do not get love, then life is incomplete. Yes, something similar happens with a…

He suddenly came into the room and threw his hand inside my clothes, pushed me to the table and …

Bangladesh beauty queen Marduda Akhtar has earned a lot of name in the fashion world. Matsuda…

The people of the village made PM Modi’s temple, devotees keep a nine-day vow

There are surprising incidents in India. Prime Minister Modi is known as the “devotees” of the…

Cyclone Fani: 3 Dead in Odisha, PM Says Have Released Relief Funds

Cyclone Fani which made landfall in Odisha in the early hours of Friday, 3 May, killed…

‘Dais is to attack Opposition, not sing bhajans’, says Adityanath on Election Commission notice

Uttar Pradesh Chief Minister Adityanath on Friday defended his remark against a Samajwadi Party candidate, saying…

See more than 1 million shares in this photo – see women’s police barrage

The photo of a hospital in Argentina has been viral for the past few days on…

Why did you give me birth without asking me? The youth of Mumbai has a case against the parents – read the fact

There is a case that seems to be a joke that has happened in Mumbai. Unbelievably,…

The government gives the girl to marry this country girl every month, 3 lakh rupees!

Male population in Iceland is very low and for this reason the government has given a…